Khánh Hoà: Tăng cường giải pháp thúc đẩy thị trường BĐS, ngăn chặn đầu cơ thổi giá

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn số 5044/UNBD-XDNĐ ngày 29/5/2021 về việc thực hiện một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển ổn định, lành mạnh.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các biện pháp xử lý để bình ổn thị trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng BĐS trên địa bàn tỉnh.

Theo yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hoà, Sở Xây dựng phải tổ chức công bố công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án BĐS, nhất là các dự án lớn do Sở Xây dựng tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để trục lợi bất hợp pháp.

Sở Xây dựng còn có trách nhiệm tăng cường quản lý, kiểm soát hữu hiệu hoạt động môi giới của các sàn giao dịch BĐS trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra và thanh tra; có giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu tư theo tâm lý đám đông, gây bất ổn cho thị trường.

Đồng thời, Sở Xây dựng được giao xử lý nghiêm các trường hợp môi giới, mua bán bất động sản, dự án BĐS,…vi phạm pháp luật về kinh doanh BĐS và các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).

UBND tỉnh Khánh Hoà cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường đất đai và tham mưu UBND tỉnh các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng BĐS trên địa bàn tỉnh.

UBND Tỉnh Khánh Hoà cũng chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, Ban quản lý Khu du lịch Bản đảo Cam Ranh được giao theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời, hoặc kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý để bình ổn thị trường.

Nguồn: cafef.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0971.735.999